Šinski razvodi

Početna / Šinski razvodi

Kratka istorija oklopljenih
sabirničkih sistema

Oklopljen sabirnički sistem je prvi put uveden u Americi tridesetih godina prošlog veka kako bi zadovoljio potrebe visokih zgrada i promenljive proizvodne tehnologije u fabrikama. Dok je u Japanu i Evropi sistem počeo da se primenjuje pedesetih godina.
EAE Elektrik A.S. je prvi započeo upotrebu sabirničkih sistema u Turskoj sedamdesetih godina prošlog veka.

EAE E-LINE ŠINSKI RAZVOD

Visoko tehnološki, modularno strukturirani sistemi sabirnica E-LINE za distribuciju energije omogućavaju korisnicima da dobiju sigurnu energiju gde god im je potrebna putem otcepnih kutija, jednostavnog i efikasnog planiranja za kratko vreme ugradnje, mogućnost redizajniranja (ponovne upotrebe), itd. Promene u rasporedu, dodavanje mašina i snabdevanje električnom energijom na različitim tačkama mogu se postići bez ometanja operativnih delova objekta.

Snaga se distribuira preko izolovanih sabirnica unutar kućišta od lima ili aluminijuma i bezbedno se distribuira pomoću otcepnih kutija koje se mogu bezbedno uključiti i isključiti iz priključaka duž sabirnice bez prekida napajanja na drugom potrošaču.

E-LINE sabirnički sistemi postoje od 0,4kV do 24kV i nazivnih struja od 25A do 6300A, a projektovani su i sertifikovani prema IEC 61439-6 standardu.

Pre svakog poručivanja opreme, dimenzionisanje i definisanje trasa oklopljenog sabirničkog razvoda se radi u specijalizovanim softverima za 3D modelovanje i tehničke proračune kako bi dobili optimalnu konfiguraciju sistema za svaki projekat zasebno.

Na ovaj način možemo odgovoriti na gotovo svaki zahtev Investitora, dobiti sistem koji će im dati dug životni vek i najbolje moguće performanse sistema.

SLED pruža i punu tehničku podoršku sa sopstvenim resursima:

 •  Projektovanje
 •  3D modelovanje
 •  Koordinacija sa izvođačem i Investitorom
 •  Ugradnja i puštanje u rad
 •  Nadzor nad montažom
 •  Obuka korisnika

E-Line KX Busbar & Busbar Systems