Razvodni ormani

Početna / Razvodni ormani

SLED je zvaničan distributer opreme i panel builder partner ABB-a i EAE-a.

Naš veliki lager opreme pruža dodatnu sigurnost u poslovanju.

SLED radionica od 1.000m2 za proizvodnju razvodnih elektroormana se bavi projektovanjem razvodnih ormana i izradom tehničke dokumentacije. U radionici se izrađuju niskonaponski razvodni ormani (< 1.000V): Niskonaponska razvodna postrojenja (do 6.800 A) i razvodni ormani za distribuciju električne energije.

Kao ABB ovlašten distributer i Panel builder možemo izraditi postrojenje Pro E Power u skladu sa svim IEC standardima i ABB preporukama.

Kao EAE partner i distributer izvodimo NN postrojenje EAE PANEL MASTER. PanelMaster je tipski testirano niskonaponsko razvodno postrojenje sa izvedenim testovima u međunarodno prihvaćenim laboratorijama, razvijen na takav način da se modularnost sistema može primeniti u različitim primenama. Uspešno je sertifikovan od strane međunarodnih laboratorija DEKRA kroz sve vrste ispitivanja, prema standardima IEC 61439-1 / 2 do obrasca 4B, sa najvišim tehničkim vrednostima koje mogu biti potrebne preduzećima i objektima sa 7 različitih proizvođača prekidača (ABB, Schneider, Legrand, GE, Mitsubishi, EATON, SIEMENS) prihvaćenih na međunarodnom tržištu. PanelMaster je u mogućnosti da ispuni zahteve svih međunarodnih tržišta na koja se primenjuju IEC standardi sa svojim širokim spektrom sertifikata.